biochemie, endocrinologie

Word je gespierder van anabolen zonder daarbij te trainen?

Op internet heeft iedereen wel een mening over anabolen. Één van die meningen is dat je er niet gespierder van zou worden als je er niet bij traint. Klinkt logisch, toch? Vaak wordt het zelfs nog zo gebracht dat wanneer je anabolen gebruikt, je zelfs éxtra hard moet trainen en eten. (Waarom zou je dan in godsnaam nog anabolen gebruiken? Oh misschien toch omdat je met dezelfde inspanning veel meer resultaat boekt, zucht.)

Maar is dat eigenlijk wel waar? Dat je niet gespierder wordt van alléén anabolen gebruiken? Nou, laat het nu net zo zijn dat precies daar heel goed onderzoek naar is verricht.

De beruchte Bhasin-studie: wat 10 weken testosteron met je doet

Maar even beginnen bij het begin. In 1996 kwamen Bhasin en zijn collega’s met een opmerkelijke publicatie genaamd The effects of supraphysiologic doses of testosterone on muscle size and strength in normal men. [1]. Er was in die tijd zelfs nog enige discussie onder artsen en academici of anabolen überhaupt iets deden voor spiergroei (ja echt). Deze studie maakte definitief een einde aan enige twijfel die men had over de effectiviteit van anabolen.

Bij deze studie werden de volgende vier groepen opgesteld:

  • Geen training + placebo (n=10)
  • Geen training + wekelijks 600 mg testosteronenanthaat (n=10)
  • Krachttraining + placebo (n=9)
  • Krachttraining + wekelijks 600 mg testosteronenanthaat (n=11)

De studie duurde in totaal 10 weken en de resultaten waren, zonder overdrijven, verbluffend.

Zowel vóór als na de interventie bepaalden de onderzoekers de lichaamscompositie met onderwaterweging, spiergrootte met magnetische resonantie beeldvorming (MRI), en spierkracht met een 1-herhalingsmaximum (1-RM) met bankdrukken. Ook werd er gecontroleerd voor voldoende energie-inname (36 kcal/kg lgw) en eiwitinname (1.5 kcal/kg lgw).

In de geen training + placebogroep veranderde de vetvrije massa (VVM) nagenoeg niet. In de geen-training-met-testosterongroep steeg de VVM met 3.2 kg(!), terwijl deze slechts met 2.0 kg steeg in de krachttrainende groep die een placebo kreeg. Het verschil was weliswaar niet statistisch significant, maar de groepsgroottes waren vrij klein, dus dat riekt een beetje naar een zogeheten type II-fout (geen verschil vinden terwijl deze er wel was). Dus, hoewel niet statistisch significant, het leek erop dat op je kont zitten + testosteron meer VVM-winst leverde dan krachttraining.

Als klap op de vuurpijl kwam de krachttraininggroep die dit combineerde met testosteron maarliefst 6.1 kg VVM aan. Gemiddeld vond er bij deze studie dus een driemaal grotere stijging van de VVM plaats bij de groep die testosteron toegediend kreeg vergeleken met een placebo.

En de spierkracht? Die nam natuurlijk ook toe. In de geen training + placebogroep nam de spierkracht niet significant toe (+3 kg), maar wél in combinatie met testosteron (+13 kg). Zoals te verwachten werden de twee trainende groepen allebei sterker. Maar de groep die testosteron kreeg werd natuurlijk wat sterker dan de ander. Degenen die een placebo kregen gainde 10 kg met bankdrukken en 25 kg met squatten, terwijl degenen die testosteron kregen 22 kg gainde met bankdrukken en 38 kg met squatten. Dat is ruwweg een verdubbeling van de krachtwinst met bankdrukken, en anderhalf maal meer krachtwinst met squatten. (De krachtwinst bij het bankdrukken was wederom niet significant verschillend t.o.v. de placebogroep, wat weer een type II-fout suggereert).

Ik laat de MRI-metingen even buiten beschouwing, maar de resultaten daarvan liggen in lijn met bovenstaande. Voeg testosteron toe en de spiergrootte neemt toe.

Testosteron plus 20 weken niets doen: werkt dat?

Het zal de meeste lezers misschien verbazen, maar er is dus een studie waarbij testosteron werd gecombineerd zónder te trainen voor bijna een half jaar [2]. Deze studie is wederom afkomstig van de groep van Bhasin.

Bij deze studie werden jongemannen onderverdeeld in vijf groepen. Iedere groep kreeg testosteronenanthaat toegediend, maar elk met een andere dosering: 25, 50, 125, 300 of 600 mg per week. De studie duurde in totaal 20 weken. Ditmaal werden de proefpersonen expliciet geïnstrueerd om géén krachttraining te doen of matig-tot-intensieve duursport te bedrijven. Ondanks dat de proefpersonen dus geen hol uitvoerden waren de resultaten des te indrukwekkender.

Gedurende deze 20 weken wonnen de 125-, 300- en 600-mg-groepen respectievelijk 3.4, 5.2 and 7.9 kg VVM zonder een moer te doen. Deze resultaten waren vastgesteld met onderwaterweging en werden ook bevestigd met dual-energy X-ray absorptiemetrie (DXA; volgens deze meting won de laatste groep zelfs 8.9 kg VVM). De 600-mg-groep won dus in 20 weken luieren meer VVM dan de proefpersonen in de eerdere studie waarbij testosteron werd gecombineerd met krachttraining voor 10 weken. Wat een toewijding vereisen die anabolen toch ook.

“Maar dat is alleen maar vocht”

Echt, 8 kg vocht? En trouwens, de onderzoekers hadden ook gekeken of dat zo was. Met gebruik van deuteriumverdunningsanalyse (de gouden standaard hiervoor) werd het totale lichaamsvocht bepaald en kon zo de verhouding hiervan t.o.v. de VVM worden berekend. Als de ratio van het totale lichaamsvocht vs. VVM stijgt, dan zou dit betekenen dat er vochtretentie plaatsvindt. De onderzoekers vonden echter géén verandering van deze ratio in geeneen van de vijf groepen. Als er vochtretentie had plaatsgevonden was deze dermate klein dat deze onmeetbaar was geworden.

Bovendien hadden de onderzoekers ook het volume van de dij- en quadricepsspieren gemeten met MRI. Het spiervolume van de dijspier steeg met 6.3, 9.9 en 15.7% bij respectievelijk de 125-, 300- en 600-mg-groepen. Het spiervolume van de quadricepsspier steeg met 4.1, 8.7 en 14.4% bij respectievelijk de 125-, 300- en 600-mg-groepen.

Tot slot hebben de onderzoekers bij 39 van de 61 proefpersonen ook spierbiopten afgenomen. De resultaten hiervan hebben ze later ook gepubliceerd [3]. Ook bij deze spierbiopten zagen ze terug dat des te hoger de dosering testosteron was geweest, des te groter de individuele spiervezels waren gegroeid. Alles wijst dus echt op spierwinst en niet op een hoop vocht.

“Dat waren allemaal magere scharminkels”

Nee, dat waren ze niet. De proefpersonen uit de eerste studie in de training + testosterongroep hadden een gemiddeld BMI van 24.6 bij een vetpercentage van 14%. Bovendien bankdrukten ze bij aanvang 97 kg. Dat is zeker niet slecht. De proefpersonen uit de 20-weken-niets-doen-studie waren zeer vergelijkbaar hiermee.

En dan nog te bedenken dat 600 mg testosteronenanthaat per week een beetje een beginnersdosering is in het wereldje van bodybuilders…

“Maar Piet gebruikte anabolen en groeide nauwelijks”

Wanneer niets je standpunt meer onderbouwt kun je natuurlijk altijd terugvallen op anekdotes. Iedereen kent wel iemand die anabolen gebruikte en daarbij trainde, maar er in de verste verte niet uitzag als Arnold Schwarzenegger. Dat kan meerdere redenen hebben. Een daarvan is dat veel anabolen op de markt simpelweg géén of minder anabolen bevatten dan dat op het potje staat. Sommigen injecteren dus, vrij letterlijk, alleen wat olie. Dan gebeurt er inderdaad niet zoveel. Behalve dan misschien sporadisch een abces.

Een andere reden is dat we nu eenmaal niet allemaal hetzelfde zijn. De onderzoeksresultaten die ik hier uitlicht zijn de gemiddelden van de betreffende studies. Sommigen boeken dus minder winst dan hier beschreven. Dit betekent overigens ook dat anderen nu juist weer betere resultaten behalen dan dat ik hier uitlicht.

De mate waarin je VVM-winst zult ervaren door anabolengebruik is nu eenmaal afhankelijk van veel factoren. Een belangrijke daarvan is wie je vader en moeder zijn. Oftewel: welke genen je hebt meegekregen. Dus ja, het kan best dat Piet nauwelijks groeide met anabolen, omdat hij zijn genen nogal tegen heeft zitten. Maar licht naast Piet dan ook even Henk de Tank uit. Die als een malle superveel spiermassa pakte op een kuurtje. En negeer vooral de Gemiddelde Johan niet, die resultaten zal behalen zoals in dit artikel zijn beschreven.

Conclusie

Anabolen werken als een trein. Als je een BMI hebt van ongeveer 24 met een vetpercentage van 14%, kun je met 20 weken op je kont zitten met wat testosteron een VVM-winst van ruwweg 8 kg verwachten.

Referenties

  1. Bhasin, Shalender, et al. “The effects of supraphysiologic doses of testosterone on muscle size and strength in normal men.” New England Journal of Medicine 335.1 (1996): 1-7.
  2. Bhasin, Shalender, et al. “Testosterone dose-response relationships in healthy young men.” American Journal of Physiology-Endocrinology And Metabolism 281.6 (2001): E1172-E1181.
  3. Sinha-Hikim, Indrani, et al. “Testosterone-induced increase in muscle size in healthy young men is associated with muscle fiber hypertrophy.” American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 283.1 (2002): E154-E164.

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>