endocrinologie

Nieuwe review paper gepubliceerd in Frontiers in Endocrinology

Eerder dit jaar, ergens in april, begon ik te werken aan deze paper die uiteindelijk 20 pagina’s lang zou worden. Ik had het idee dat het een tijdige toevoeging aan de literatuur zou zijn nu alle data van de HAARLEM-studie waren gepubliceerd; al was het alleen al omdat er geen recente reviews waren van goede kwaliteit over androgen abuse en de bijwerkingen ervan.


biochemie

Hypothese over AAS-geïnduceerde hepatotoxiciteit in Medical Hypotheses

Hypothese AAS-geinduceerde hepatotoxiciteit in Medical Hypotheses

Gisteren is onze hypothese over AAS-geinduceerde hepatotoxiciteit gepubliceerd in Medical Hypotheses. Deze hypothese stelt dat orale AAS hepatotoxiciteit veroorzaken door een stijging in reactieve zuurstofverbindingen die schade berokkenen aan de mitochondria. Deze stijging in reactieve zuurstofverbindingen is een gevolg van androgeenreceptoractivatie in levercellen.


biochemie

Androgene regulatie van Akt

Momenteel doe ik literatuuronderzoek naar androgene regulatie van anabole en katabole reactiepaden. Onderstaand een korte blik op enkele bevindingen die ik heb gedaan. Een centrale speler in de anabole en katabole reactiepaden is de eiwitkinase familie Akt (ook wel proteïne kinase B [PKB] genoemd). In essentie reguleert Akt drie dingen: Wnt/β-catenine signalering mTORC1 (mammalian/mechanistic target